Nová klouzačka

05.04.2011 22:05

 

Dne 28.11.2010 uspořádal spolek „Litvínovickýchžen“ adventví trh v Litvínovicích na návsi u kapličky. Prodával se zde vánoční punč, grilované klobásy, pivo, pečená jablka, perníčky, ručně vyráběné svícny,adventní věnce, pedigové zvonečky, přáníčka, dárkové krabičky, háčkované ozdoby, malované obrázky amnoho dalších skvělých věciček, které vyrobily místníženy se svými rodinami. Plánovaly jsme, že výtěžek z celé akce bude použit na nákup skluzavky na dětské hřištěv Litvínovicích, který jsme chtěly zrealizovat na jaře 2011, až nám opadne sníh. Sníh již opadl a 29.3.2011 nastal den D. Přijela firma a namontovala nám naši vytouženou skluzavku.

Poděkování patří všem, kteří přispěli bez nároku na honorář – Neužilovi, M. Bajtová – P.Scheinpflug, Maškovi, Mondekovi, Kožíškovi,Říhovi, Rosmüllerovi, Kratochvílovi, Královi,Wunschovi, Veselských, Papežovi, Brčákovi,Moučkovi, P. Kubíčková, R. Králová, M.Veselá, L. Blažková, Z. Mašková, M.Zeisenbergerová, B. Suchý, G. Kotršal.Bio-farma SUMMERAU – Rosina&JohannRudlstorfer – dodala klobásky, E.ON ČR s.r.o.– zapůjčila stany, litvínovičtí hasiči – zapůjčili klubovnu a stoly, hostinec Na Zlaté stoce –zapůjčil sál, obecní úřad – zapůjčil gril.

Děkujeme všem, kteří se na nás přišli podívat a přispěli koupí. Účast byla opravdu veliká. Podařilo se totiž vybrat neuvěřitelných 14.750,- Kč

 

 

 

Zpět