Velikonoce

 

Velikonoce - svátky jara, víry a tradic

 

... i tak by se daly popsat Velikonoce. Někteří z nás společně nakoupí první jarní kytičky, vyzdobí byt, připraví kraslice, nastřihají mašle, upletou pomlázky. Věřící si připomínají důležitou cestu Ježíše Krista a jeho vzkříšení. První svátky v roce nám všem přinášejí vůni života, radost ze začátku a novou naději...

 

 

Kdy budou Velikonoce?

Velikonoce jsou křesťanský svátek, podobně jako Vánoce. Jenže zatímco Vánoce slavíme vždy ve stejný den, u Velikonoc je to pokaždé jinak. Prozradím vám, jak je možné snadno zjistit datum Velikonoc. 
 
 

Je to vždy první neděle a pondělí po prvním jarním úplňku. Nejdříve tedy mohou být 21. března a nejpozději 26. dubna. Obzvlášť za našich předků byla tato neděle vyvrcholením dlouhých příprav na jaro.

 

výpočet data velikonoc

Kdy budou Velikonoce v konkrétním roce si můžete zjistit například ve Wikipedii 

Pondělí velikonoční:

5. dubna 2010
25. dubna 2011
9. dubna 2012
1. dubna 2013

Týden těsně před Velikonocemi se nazývá Pašijový týden. V tomto týdnu mají dny svá pojmenování a zvyklosti:

 

  • Modré pondělí
  • Žluté (tučné) úterý
  • Škaredá středa - celý den se usmívejte (abyste nebyli celý rok zamračení), cinkejte penízky a také před Velikonocemi pořádně ukliďte
  • Zelený čtvrtek - jezte hodně zeleniny a ovoce
  • Velký pátek – v noci se vypravte hledat poklad
  • Bílá sobota - napečte (hlavně beránka) a ukončete půst
  • Boží hod velikonoční – chlapci pletou pomlázku a děvčata barví vajíčka
  • Velikonoční pondělí – chlapci šlehají děvčata a dostávají koledu